Publikationer

Pædagogik for børn med autismespektrumforstyrrelser

Det kræver nogle forudsætninger at imødekomme børn med autismespektumforstyrrelsers (ASF) særlige behov. For at disse børn skal trives bedst muligt, er det nødvendigt, at alle de voksne omkring børnene har en fælles viden og holdning.
Denne opslagsbog giver et bud på en række forhold, som de voksne omkring børnene er nødt til at overveje og forholde sig til. Erfaringen fra et mangeårigt arbejde med denne børnegruppe viser, at en motiverende, ensartet, forudsigelig og visuelt baseret struktureret hverdag er det, børnene har brug for.
Brug opslagsbogen i dagligdagen, diskuter den med kollegaer og forældre. Find i samarbejdet en god og hensigtsmæssig måde at imødekomme barnets særlige behov på.

Brochuren kan rekvireres her!

Pædagogik for børn med ADHD

Denne pjece er en fortsættelse af HVASKO - pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse. Det har vist sig, at HVASKO er en god og let tilgængelig måde at fremme forståelsen for barnets vanskeligheder på. Denne udgave af HVASKO er omskrevet og tilpasset børn med ADHD.
Det kræver nogle forudsætninger at imødekomme de særlige behov, som børn med ADHD har. For at disse børn skal trives bedst muligt, er det nødvendigt, at alle de voksne omkring børnene har en fælles viden og holdning. Denne pjece giver et bud på en række forhold, som de voksne, der er sammen med børnene, er nødt til at overveje og forholde sig til.
Erfaringen fra et mangeårigt arbejde med denne børnegruppe viser, at en motiverende, forudsigelig og visuelt baseret struktureret hverdag er det, børnene har brug for. Brug opslagsbogen i dagligdagen, diskuter den med kollegaer og forældre. Find i samarbejde en god og hensigtsmæssig måde at imødekomme barnets særlige behov på.

Brochuren kan rekvireres her!

Kom godt fra start
- Inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

Det er en særlig og en spændende opgave at få et barn med autismespektrumforstyrrelse i sin klasse. Det er det, både for de lærer og pædagoger som skal påtage sig den anderledes opgave, og for de elever som skal have en ny klassekammerat, der ikke altid reagerer, som der forventes, og som på flere områder har nogle anderledes reaktionsmønstre og anderledes behov.
For at komme godt fra start er det erfaringen, at flest mulige involverede parter skal mødes til et opstartsmøde for her at give mulighed for at dele og tilegne sig viden om barnet.
Mødets formål skal være at skabe en fælles forståelse og viden om barnet. Det skal her samtidigt være muligt at få afstemt ønsker, forventninger og dermed de muligheder, der ligger i et tæt samarbejde.
Efterfølgende kan det være nødvendigt med jævnlige skole/hjem samtaler for i fællesskab at oparbejdet et godt og trygt samarbejde og dermed et optimalt lærings- og udviklingsmiljø, som fremmer barnets gode evner og færdigheder.

Brochuren kan downloades her!

Kom godt fra start- inklusion af børn med ADHD i folkeskolen

Det er en særlig og en spændende opgave at få et barn med ADHD i sin klasse. Det er det for de lærere og pædagoger, som skal påtage sig den anderledes opgave, og for de elever som skal have en ny klassekammerat, der ikke altid reagerer, som det forventes, og som på flere områder har nogle anderledes reaktionsmønstre samt behov.
For at komme godt fra start er det erfaringen, at flest mulige involverede parter skal mødes til et opstartsmøde for at dele og tilegne sig viden om barnet.
Mødets formål skal være at skabe en fælles forståelse og viden om barnet, og det skal samtidig være muligt at få afstemt ønsker, forventninger og dermed de muligheder, der ligger i et tæt samarbejde.
Efterfølgende kan det være nødvendigt med jævnlige skole/hjem samtaler for i fællesskab at oparbejde et godt og trygt samarbejde og dermed et optimalt lærings- og udviklingsmiljø, som fremmer barnets gode evner og færdigheder.

Brochuren kan downloades her!

hvasko.dk: Pædagogisk vejledning:
Forældre, Unge, Børn, Voksne, Fagfolk

Kontakt os

HVASKO

AHorsens, Danmark

T+45 61660312